Muốn trở thành đại lý cá độ thì doanh nghiệp phải đáp ứng những gì?

Kinh Nghiệm Cá Cược

Ở nội dung tại nghị định lần 06/2017/NĐ-CP, việc kinh doanh cá cược bóng đá là danh mục kinh doanh có điều kiện nhưng không khích lệ các DN phát triển, sau đó cũng phải nhận sự giám sát nghiêm ngặt do các cơ quan điều hành nhà nước, bảo đảm chấp hành các quy định của pháp luật.

cá độ bóng đá

 

Chỉ các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện mới có thể kinh doanh đặt cược. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải xin cấp Giấy chứng nhận đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh đặt cược.

Doanh nghiệp có thể trực tiếp thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định hoặc chọn đại lý bán vé đặt cược, thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định để phân phối vé đặt cược.

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được lựa chọn tổ chức làm đại lý bán vé đặt cược.

Điều kiện kinh doanh đại lý bán vé đặt cược đối với một tổ chức

  • Là một tổ chức kinh tế được thành lập và có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
  • Đáp ứng được các yêu cầu về nghĩa vụ thanh toán theo quy định của luật pháp về giao dịch, đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ thanh toán đối với doanh nghiệp kinh doanh đặt cược;
  • Có điểm bán vé đặt cược cố định đúng với quy định.

Việc thiết lập điểm bán vé đặt cược cố định cần đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây

1. Nằm ở địa bàn kinh doanh đặt cược theo quy định

Địa bàn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm:

Tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng phương pháp phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tiến hành thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế;

Trên phạm vi cả nước với phương thức phân phối vé đặt cược thông qua điện thoại.

2. Đảm bảo phạm vi bán kính 500m lân cận không có các trường học, khu vui chơi công cộng dành cho trẻ em.

3. Cơ sở hạ tầng phải đảm bảo đáp ứng được truyền tải kịp thời, đầy đủ các thông tin đặt cược.

Đại lý bán vé đặt cược phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước đúng với quy định.

Như vậy, chỉ tổ chức mới có điều kiện làm đại lý bán vé đặt cược bóng đá quốc tế.

Với việc nhà cái sản xuất cá độ bóng đá online, Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định, Chính phủ sẽ đồng ý cho một doanh nghiệp thử nghiệm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Thời hạn thử nghiệm sẽ là 5 năm. Sau thời gian thử nghiệm, Chính phủ sẽ thực hành tổng kết và nhận xét kết quả đạt được, kết luận đồng ý cho tiếp tục thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế hoặc là chấm dứt thí điểm.

Doanh nghiệp thử nghiệm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế nên có vốn điều lệ ít nhất là 1.000 tỷ đồng và phải chấp hành một số quy định khác. Các bộ, ngành tương tự như Tài chính, Kế hoạch và đầu tư… sẽ bố trí đấu thầu để chọn lựa ra doanh nghiệp đủ yếu tố tổ chức thử nghiệm kinh doanh đặt cược tại cá độ bóng đá quốc tế.