Tìm hiểu luật chơi bida 8 bi

Kinh Nghiệm Cá Cược

1. Luật đánh gọi tất cả bi mục tiêu

  • Chiến thắng:

– Chỉ định lỗ trước khi đánh nhóm bi mục tiêu

– Đưa bi 8 vào lỗ sau khi đã đánh vào lỗ hợp lệ tất cả nhóm bi mục tiêu của mình vào lỗ được chỉ định

– Chỉ định và đưa bi 8 vào lỗ

dafabet

Xem thêm hướng dẫn chơi poker

  • Thua cuộc:

– Đưa bi 8 vào lỗ khi chưa đánh hết nhóm bi mục tiêu của mình

– Khi bi mục tiêu là bi số 8, đánh rơi cả bi 8 và bi cái vào lỗ

– Đưa bi 8 vào lỗ khác với lỗ được chỉ định

2. Luật tiêu chuẩn

  • Chiến thắng:

– Đưa hết nhóm bi mục tiêu vào lỗ

– Đưa bi số 8 vào lỗ bất kì

  • Thua cuộc:

– Đánh bi số 8 vào lỗ khi chưa đánh hết nhóm bi mục tiêu của mình

– Khi bi mục tiêu là bi số 8, đánh rơi cả bi số 8 và bi cái vào lỗ

3. Luật đánh gọi bi 8

  • Chiến thắng:

– Đưa hết bi nhóm bi mục tiêu vào lỗ

– Tự chỉ định và đưa bi số 8 vào lỗ

  • Thua cuộc:

– Đưa bi 8 vào lỗ khi chưa đánh hết nhóm bi mục tiêu của mình

Xem thêm cách cá cược bóng đá

– Khi bi mục tiêu là bi số 8, đánh rơi cả bi 8 và bi cái vào lỗ

– Đưa bi 8 vào lỗ khác với lỗ được chỉ định

Mỗi cơ thủ phải đưa 1 nhóm bi được đánh số từ 1 đến 7 (bi màu, bi trơn) vào lỗ trong khi cơ thủ còn lại phải đưa vào lỗ 1 nhóm bi khác được đánh số từ 9 đến 15 (bi khoang, bi sọc). Cơ thủ nào đánh hết nhóm bi của mình sau đó đánh bi số 8 vào lỗ một cách hợp lệ thì thắng ván đó.

Ván chơi được diễn ra giữa 2 cơ thủ với 1 bi cái và 15 bi mục tiêu được đánh số từ 1 đến 15.

Nguồn: https://danhsachnhacai.com/nha-cai-dafabet/

 

+